Warsztaty Asystent Zdrowienia

Fundacja Centrum Rozwoju Nil Desperandum

zaprasza chętnych na warsztaty Asystent Zdrowienia


Kim jest Asystent Zdrowienia?

Asystent Zdrowienia, to osoba, która przeżyła kryzys psychiczny, ale poprzez kurs terapeutyczno – edukacyjny „Asystent Zdrowienia” - nauczy się wykorzystywać swój potencjał tak, by móc wspierać innych.

Zapraszamy na 12 dwudniowych modułów online w soboty i niedziele w godzinach 9.00-17.00 raz w miesiącu

Joanna Hautz-Sołtysiak- Trener specjalista Asystenta Zdrowienia 960 godzin pracy trenerskiej, Doradca Życia Rodzinnego, dyrektor Poradni Rodzinnej “Antoni” we Wrocławiu, dyplomowany nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny w metodzie angielskiej, mgr teologii, prezes fundacji Centrum Rozwoju Nil Desperandum

Anna Bierska - Asystent Zdrowienia i Trener Asystent Zdrowienia 520 godzin pracy trenerskiej, prezes Fundacji Way of fate.

Zapisy pod numerami telefonów i adresami mailowymi:

Anna Bierska 786 171 537

Joanna Hautz-Sołtysiak 667 336 550

adres mailowy: studio@wayoffate.co.uk centrumrozwoju.nd@gmail.come-mail: centrumrozwoju.nd@gmail.com

Moduł 1:

ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Moduł 2:

UMACNIANIE (Empowerment)

Moduł 3:

DOŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO

Moduł 4:

ZDROWIENIE

Moduł 6:

SAMOPOZNANIE

Moduł 7:

PEŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ

Moduł 8:

OCENA PROCESU ZDROWIENIA

Moduł 9:

TOWARZYSZENIE I WSPIERANIE

Moduł 10:

RADZENIE SOBIE W KRYZYSIE, PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Moduł 11:

INTERWENCJA W KRYZYSIE

Moduł 12:

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Wykorzystaj wiedzę zdobytą przez doświadczenie i zdobądź umiejętności:


  • Umiejętność czynnego wykorzystania własnych (burzliwych) doświadczeń jako zasobów,

  • Umiejętność reflektowania na temat swoich doświadczeń i radzenia sobie z nimi,

  • Umiejętność i chęć mówienia o swoich własnych doświadczeniach i procesie reflektowania,

  • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,

  • Decyzję ujawnienia własnych doświadczeń i krytycznej dyskusji o nich,

  • Umiejętność pozostawienia własnych przekonań i wartości otwartych dla dyskusji,

  • Świadome wykorzystanie doświadczeń w celu zmniejszenia barier lub zakwestionowania opinii oraz uprzedzeń,

  • Chęć nieustannego rozwijania się,

  • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,