Fundacji SeniorPlus to organizacja skupiająca naukowców dziedzin medycznych , firm i instytucji działających w obszarze Aktywizacji-Edukacji-Zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Działania wspólne dają możliwość zbudowania trwałych, opartych na zaufaniu więzi z otoczeniem społecznym i biznesowym, wzmacniającym wizerunek firm, organizacji społecznie zaangażowanych.