Prowadzimy

 1. warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych dla osób zainteresowanych poprawą jakości swojego życia "Droga do szczęścia".

 2. Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego Asystent Zdrowienia.

 3. Prowadzimy kursy z zakresu rozpoznawania płodności w metodzie objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia.

 4. Umożliwiamy odbywanie staży dla Asystentów Zdrowienia po odbytych warsztatach AZ

 5. Udostępniamy telefon ze wsparciem dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Fundacja Centrum Rozwoju Nil Desperandum

zaprasza chętnych na warsztaty Asystent Zdrowienia


Kim jest Asystent Zdrowienia?

Asystent Zdrowienia, to osoba, która przeżyła kryzys psychiczny, ale poprzez kurs terapeutyczno – edukacyjny „Asystent Zdrowienia” - nauczy się wykorzystywać swój potencjał tak, by móc wspierać innych.

Zapraszamy na 12 dwudniowych modułów online

Joanna Hautz-Sołtysiak- Trener specjalista Asystenta Zdrowienia 960 godzin pracy trenerskiej, Doradca Życia Rodzinnego, dyrektor Poradni Rodzinnej “Antoni” we Wrocławiu, dyplomowany nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny w metodzie angielskiej, mgr teologii, prezes fundacji Centrum Rozwoju Nil Desperandum

Anna Bierska - Asystent Zdrowienia i Trener Asystent Zdrowienia 520 godzin pracy trenerskiej, prezes Fundacji Way of fate.

Zapisy pod numerami telefonów i adresami mailowymi:

Anna Bierska 786 171 537

Joanna Hautz-Sołtysiak 667 336 550

adres mailowy: studio@wayoffate.co.uk centrumrozwoju.nd@gmail.come-mail: centrumrozwoju.nd@gmail.com

Moduł 1:

ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Moduł 2:

UMACNIANIE (Empowerment)

Moduł 3:

DOŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO

Moduł 4:

ZDROWIENIE

Moduł 6:

SAMOPOZNANIE

Moduł 7:

PEŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ

Moduł 8:

OCENA PROCESU ZDROWIENIA

Moduł 9:

TOWARZYSZENIE I WSPIERANIE

Moduł 10:

RADZENIE SOBIE W KRYZYSIE, PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Moduł 11:

INTERWENCJA W KRYZYSIE

Moduł 12:

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Wykorzystaj wiedzę zdobytą przez doświadczenie i zdobądź umiejętności:


 • Umiejętność czynnego wykorzystania własnych (burzliwych) doświadczeń jako zasobów,

 • Umiejętność reflektowania na temat swoich doświadczeń i radzenia sobie z nimi,

 • Umiejętność i chęć mówienia o swoich własnych doświadczeniach i procesie reflektowania,

 • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,

 • Decyzję ujawnienia własnych doświadczeń i krytycznej dyskusji o nich,

 • Umiejętność pozostawienia własnych przekonań i wartości otwartych dla dyskusji,

 • Świadome wykorzystanie doświadczeń w celu zmniejszenia barier lub zakwestionowania opinii oraz uprzedzeń,

 • Chęć nieustannego rozwijania się,

 • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,Uważaj na swoje myśli, stają się słowami Uważaj na swoje słowa stają się czynami Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami Uważaj swoje nawyki, stają się charakterem, Uważaj na swój charakter, on staje się twoim losem. ( Frank Outlaw)

Warsztaty rozwojowe o walorach terapeutycznych dla

osób chcących poprawić jakość swojego życia

Fundacja Way of fate oraz Centrum Rozwoju Nil Desperandum zapraszają na warsztaty budowania szczęścia i samorozwoju o walorach terapeutycznych

Warsztaty podejmują zagadnienia z zakresu:

odkrywania własnego potencjału

budowania poczucia własnej wartości

odkrywania pozytywów własnych kryzysów

budowania szczęścia

komunikacji interpersonalnej

zdrowego stylu życia

odkrywania sensu życia

budowania dobrego życia i dobrostanu

Zajęcia będą się odbywać online raz w miesiącu przez dwa dni w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 - 17.00.

Warsztaty obejmują sześć dwudniowych modułów.

Liczba miejsc na zajęciach 20-22 osób.

Opłata za warsztaty (108 godzin) wynosi: 2700,00 zł

Osoby prowadzące są doświadczonymi trenerkami warsztatów Asystent Zdrowienia.

Joanna Hautz-Sołtysiak- Trener specjalista Asystenta Zdrowienia 960 godzin pracy trenerskiej, Doradca Życia Rodzinnego, dyrektor Poradni Rodzinnej “Antoni” we Wrocławiu, dyplomowany nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny w metodzie angielskiej, mgr teologii, prezes fundacji Centrum Rozwoju Nil Desperandum

Anna Bierska - Asystent Zdrowienia i Trener Asystent Zdrowienia 520 godzin pracy trenerskiej, prezes Fundacji Way of fate.

Zapisy pod numerami telefonów:

Anna Bierska 786 171 537

Joanna Hautz-Sołtysiak 667 336 550

adres mailowy: studio@wayoffate.co.uk centrumrozwoju.nd@gmail.com